Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rózsafüzér társulat

images.jpg     A rózsafüzér társulat jelenleg 43 tagot számlál, 8-10 tag a Szentmisék előtti fél órában közösen imádkozik.

A közösséghez bárki csatlakozhat napi egy tized rózsafüzér egyéni imádkozásával. Jelentkezés: Mayer Istvánné Magdi néninél

Rózsafüzér titokcsere: minden hónap első vasárnapján,  a szentmise végén.

 

 

 

Van-e jobb eszköz a rózsafüzérnél, hogy az igényes és rendkívül gazdag feladathoz Máriával együtt szemléljük Jézus arcát? Fel kell azonban fedeznünk azt a titokzatos mélységet, amely ennek a népi ájtatosság számára oly kedves imának az egyszerűségében rejlik. Az Üdvözlégy Mária elimádkozásával elmélyítjük Isten Fia küldetésének legfontosabb eseményeit, amelyeket az Evangélium és a Szenthagyomány által kaptunk örökségbe.
Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért, fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a mindennapi élet körülményei között.
II. János Pál
 

Története


Nem könnyû meghatározni a rózsafüzér imádkozásának kezdeteit. Bizonyos formában megtalálható már az õsegyházban a sivatagokban rejtözõ remeték körében. Búzaszemet vagy kavicsot használtak arra, hogy nagyobb figyelem ráfordítása nélkül számon tarthassák az imák és fohászok ritmikus lüktetését, miközben lelkük szentírási igazságokon elmélkedett. Feljegyzések hiányában csak annyit tudunk, hogy a rózsafüzér kezdetben a szerzetesek lelki életének volt fontos tényezõje. Minden szerezetes közösség vagy társulat elõírta vagy ajánlotta imagyakorlatai között, de a történelem nehéz perceiben minden hivõ kezében ott volt a rózsafüzér.
A hagyomány hosszú idõn keresztül Szent Domonkost tartotta az "olvasó" megteremtõjének. Annyi bizonyos, hogy az õ nyomába lépõ szerzetesek voltak a rózsafüzér imádság leglelkesebb terjesztõi, fõként a rózsafüzértársulatok alapításával. Ezt az imamódot 1478-ban IV. Sixtus pápa hagyta jóvá. A Domonkos-rendi szerzetesek, majd a karthauziak és a jezsuiták példája, lelkesedése is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez az imádkozási mód elterjedjen az egész világon. Tény, hogy már a 15. század második felében a rózsafüzér a hívek közkedvelt, népszerû imájává vált. 
A lourdes-i majd a fatimai Mária-jelenések után korunk keresztényei újra fölfedzték a rózsafüzér imádság értékét. II. János Pál pápa pedig nem csak járult hozzá a terjesztéshez, hogy a Vatikáni rádió hullámain keresztül személyesen imádkozza a rózsafüzért, hanem a Rosarium Virginis Mariae címû, 2002. októberében közzétett apostoli közlevélel, és a rózsafüzér Évének meghirdetésével újabb lendületet adott ennek az imagyakorlatnak.
 

____________________________________-

Rózsafüzér ígéretek

Aki a rózsafüzér imádkozásával hûségesen szolgál, jelentõs kegyelmekben fog részesülni. 1.
2. Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért imádkozzák.
3. A rózsafüzér erõteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felõrli az erkölcstelenséget, csökkenti a bûnt, és legyõzi az eretnekséget.
4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bõséges isteni irgalomban fog részesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétõl, és örökkévaló dolgok iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak.
5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni.
6. Aki õszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, azt sosem gyõzi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre.
7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni.
8. Akik hûen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és bõséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében részesülnek.
9. A tisztítótûztõl megszabadítom azokat, akik hûek voltak a rózsafüzérhez.
10. A rózsafüzér hûséges gyermekei nagy dicsõségben fognak részesülni a mennyben.
11. Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tõlem.
12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom.
13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken.
14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim és egyetlen fiamnak Jézus Krisztusnak testvérei.
15. A rózsafüzér imádkozása az eleve elrendelés nagyszerû jele
 

Titoknak nevezzük Jézus egy-egy cselekedetét. 5 tizedből áll. Ez azt jelenti, hogy egy rózsafüzérben ötször mondunk tíz üdvözlégyet.

Titok fajták: Örvendetes, Fájdalmas, Dicsőséges, Világoság.


Keresztre: Hiszekegy
Különálló nagy szemekre: Miatyánk
együtt álló 3 kis szem: Üdvözlégy, a Jézus szó után a titokkal
Nagy szem elött és a kis szem után: Dicsõség, Fatimai fohász
Nagyszem: Miatyánk
Kis szemek: Üdvözlégy (1. tized)
tized után: Dicsõség, Fatimai fohász
Nagyszem: Miatyánk
Kis szemek: 2. tized
tized után: Dicsõség, Fatimai fohász
Nagyszem: Miatyánk
Kis szemek: 3. tized
tized után: Dicsõség, Fatimai fohász
Nagyszem: Miatyánk
Kis szemek: 4. tized
tized után: Dicsõség, Fatimai fohász
Nagyszem: Miatyánk
Kis szemek: 5. tized
tized után: Dicsõség, Fatimai fohász

Forrás: Virtuális Evangelizációs Közösség